CSOK változás 2018. 12.01.-től.

A bővített csok által már a két gyermekes családok számára is elérhető lesz a 10 millió forintos, új lakás vásárlására fordítható kedvezményes kamatozású lakáshitel, a három gyermekesek esetén pedig az eddigi maximálisan 10 millió forintban meghatározott kedvezményes hitel összegét 15 millióra emelték.  Azok a családok, amelyek már a bővített csok előtt hiteligénylésbe kezdtek, de még […]

Munkaügyi ellenőrzés.

Munkaügyi ellenőrzés  Fontos a foglalkoztatásra vonatkozó előírások betartása. Az esetleges hiányosságok feltárása érdekében első lépésként szükségszerű alaposan megvizsgálni a cég működését, tevékenységét, szerződéseit, nyilvántartásait, és adminisztrációs feladatait. Célszerű felkészülten fogadni a váratlanul betoppanó munkaügyi ellenőröket. Az alábbi dokumentumokat érdemes készenlétben tartani, mert kérhetik a bemutatását az ellenőrzés során: •Munkaügyi dokumentumok – pl. munkaszerződés, tájékoztató, munkaköri […]

SÉRELEMDÍJ UTÁN FIZETEK-E SZJA-t?

Ha peres eljárás keretében a bíróság ítéletében állapítja meg a sérelemdíjat, vagy a felek a per bármely szakaszában közvetítői eljárás során állapodnak meg a sérelemdíjról, amit a bíróság jóváhagy, az adómentes sérelemdíjnak tekintendő. Van amikor a sérelemdíj adóköteles. Abban az eseteben, ha a felek ténylegesen peren kívül állapodnak meg a sérelemdíj kifizetésében, az ilyen egyezség […]

Ági vagyon, ági örökség.

Az ági öröklés célja, hogy az örökhagyó valamelyik felmenőjétől vagy oldalrokonától örökölt vagy ajándékba kapott vagyon – végintézkedés, illetve leszármazó törvényes örökösök hiányában – annak a rokonnak a családjában maradjon, aki a vagyontárgyat szerezte és ne szálljon át (Pl. egy rövid ideig tartó házasság nyomán) egy másik családra. A sajátos háramlási rend szerint öröklődő vagyont […]

Perköltségre vonatkozó szabályok 2018. január 1-től

Költségkedvezmények és költségjegyzék nyomtatványok 2018. január 1-től Az új polgári perrendtartáshoz (új Pp.) kapcsolódóan 2018. január 1. napjától változnak a perköltség viselésére és a költségkedvezményekre vonatkozó szabályok. A költségmentesség és a költségfeljegyzési jog engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról szóló 26/2017. (XII.27.) IM rendelet 3. §-a alapján az igazolás céljára a rendelet mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített nyomtatványt az […]

Változik a CSOK

Mostantól a kisebb lélekszámú települések még népszerűbbek lesznek a családi otthonteremtési kedvezményt igénylők körében. A vidéki ingatlanba költöző családok támogatása jelentősen megemelkedik a közeljövőben. A CSOK-nak köszönhetően a kiszabott feltételeknek megfelelő családok az 5000-nál kisebb lakosszámú településeken is jelentős mértékű lakástámogatáshoz juthatnak. A kedvezmény alsó határa jelenleg 600 000 Ft, a változást követően azonban ez […]

Változtak a FMH eljárási szabályai

Fontos tanácsom, hogy a közjegyzőtől tértivevényes levélben érkező fizetési meghagyást, feltétlen vedd át, mert ha nem teszed, azonnal jogerőre emelkedik. Ha átveszed 15 napon belül ellentmondással élhetsz, levélben, ahhoz a közjegyzőhöz címezve, akitől a felszólítást kaptad. Az ELLENTMONDÁS előnye, hogy a követelés perré alakul. Mi változott 2018. január 10.-én? A lejárt pénzkövetelések érvényesítésére szolgáló  fizetési […]

Családok éve 2018.

Elindult a családok éve, amikor bővebb támogatásra, segítségre számíthatnak a gyermeket vállalók, nevelők. Segítség adókedvezménnyel A két gyermeket nevelők további havi 5 ezer forintos kedvezményben részesülnek, így 330 ezer család havonta 35 ezer forint plusz összeggel számolhat. 2019-től pedig már havi 40 000 forintot spórolhatnak majd adójukból a két gyermeket nevelő családok. A legalacsonyabb keresetű […]

Kire kötelező a Garantált bérminimum 2018

Jogszabály: 1715/2017. (X. 3.) Korm. határozat a minimálbér-emelésnek és garantált bérminimum-emelésnek a Belügyminisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságokra és azok leányvállalataira, valamint a belügyminiszter közvetlen irányítása alatt álló költségvetési szervek tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokra és azok leányvállalataira gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról Megjelent: MK 2017/161. (X. 3.)  Munkajog>> Jogi tanácsadás>>