SÉRELEMDÍJ UTÁN FIZETEK-E SZJA-t?

Ha peres eljárás keretében a bíróság ítéletében állapítja meg a sérelemdíjat, vagy a felek a per bármely szakaszában közvetítői eljárás során állapodnak meg a sérelemdíjról, amit a bíróság jóváhagy, az adómentes sérelemdíjnak tekintendő. Van amikor a sérelemdíj adóköteles. Abban az eseteben, ha a felek ténylegesen peren kívül állapodnak meg a sérelemdíj kifizetésében, az ilyen egyezség […]

Változtak a FMH eljárási szabályai

Fontos tanácsom, hogy a közjegyzőtől tértivevényes levélben érkező fizetési meghagyást, feltétlen vedd át, mert ha nem teszed, azonnal jogerőre emelkedik. Ha átveszed 15 napon belül ellentmondással élhetsz, levélben, ahhoz a közjegyzőhöz címezve, akitől a felszólítást kaptad. Az ELLENTMONDÁS előnye, hogy a követelés perré alakul. Mi változott 2018. január 10.-én? A lejárt pénzkövetelések érvényesítésére szolgáló  fizetési […]

Családok éve 2018.

Elindult a családok éve, amikor bővebb támogatásra, segítségre számíthatnak a gyermeket vállalók, nevelők. Segítség adókedvezménnyel A két gyermeket nevelők további havi 5 ezer forintos kedvezményben részesülnek, így 330 ezer család havonta 35 ezer forint plusz összeggel számolhat. 2019-től pedig már havi 40 000 forintot spórolhatnak majd adójukból a két gyermeket nevelő családok. A legalacsonyabb keresetű […]

Kire kötelező a Garantált bérminimum 2018

Jogszabály: 1715/2017. (X. 3.) Korm. határozat a minimálbér-emelésnek és garantált bérminimum-emelésnek a Belügyminisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságokra és azok leányvállalataira, valamint a belügyminiszter közvetlen irányítása alatt álló költségvetési szervek tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokra és azok leányvállalataira gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról Megjelent: MK 2017/161. (X. 3.)  Munkajog>> Jogi tanácsadás>>

2018.-tól nagyobb ALBÉRLETI támogatás

Jelenleg hatályban lévő 1995.évi CXVII. törvény 1.sz. melléklet: 9.7.2. A munkáltató által nyújtott lakhatási támogatás abban az esetben tekinthető mobilitási célú lakhatási támogatásnak, ha a munkáltató azt olyan munkavállalónak nyújtja a) akivel határozatlan időtartamra szóló és legalább heti 36 óra munkaidejű munkaviszonyt létesít, amely esetben az állandó lakóhelye és a munkavégzés helye legalább 60 km-re van […]

Webáruházakra vonatkozó új kormányrendelet

Tisztelt webáruház Tulajdonosok, figyelmesen olvassák el a 45/2014 (II.26) kormányrendeletet, amiben a fogyasztók és a vállalkozók közötti szerződésekről, kapnak részletes felvilágosítást.  E rendelet meghatározza a fogyasztói szerződéssel kapcsolatos tájékoztatás és a teljesítés egyes szabályait, továbbá a távollévők között és az üzlethelyiségen kívül kötött fogyasztói szerződés esetében a szerződés megkötésére és az elállási, illetve a felmondási […]

Kötetlen munkarend

Ha munkája olyan jellegű, hogy nem kapcsolódik a munkatársak tevékenységéhez, megállapodhat munkáltatójával, a kötetlen munkarendben is. Bővebben olvashat  dr  Albert Enikő ado.hu oldalon megjelent írásában. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) alapján a munkáltató a munkaidő beosztásának jogát – a munkavégzés önálló megszervezésére tekintettel – írásban átengedheti a munkavállalónak, ugyanakkor a munkarend kötetlen jellegét […]

Mire jó a rendelkezési nyilvántartás?

Gazdálkodó szervezet, köteles bejelenteni elektronikus kézbesítési címét!  Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.) 108. § (6) bek. és 14. § (1) bek. rendelkezései alapján a gazdálkodó szervezet 2017. augusztus 30-ig köteles bejelenteni az ügyintézési rendelkezésének nyilvántartásába az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét. A 14. § (3) bek. […]

Lakáshitel kalkulátor

Ha lakásvásárlás előtt áll, érdemes kiszámolni, mennyi lesz a a havi részlet. Az anyagiak megszerzése után tájékozódjon ingatlan adásvételi szerződések weboldalain>> Fontos lehet  megbízható ügyvédet választani! Jó tudni, milyen adatokat kell elküldeni az ingatlanról, az eladóról és a vevőről. Sok sikert kívánok álmai ingatlanának megtalálásához! Dr Mohos Gábor ügyvéd