Bejelentésköteles építőipari termékek

403/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet

A gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek fuvarozásával kapcsolatos intézkedésekről

Hatály: 2021.VII.23. – határozatlan

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 13/2020. (XII. 23.) PM rendelet [a továbbiakban: 13/2020. (XII. 23.) PM rendelet] szerinti bejelentési kötelezettség fennáll az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működésével összefüggésben a kockázatos termékek meghatározásáról szóló 51/2014. (XII. 31.) NGM rendeletben felsorolt termékeken kívül az 1. mellékletben meghatározott termékekre vonatkozóan is, a 13/2020. (XII. 23.) PM rendeletben foglaltak szerint. (2) Az 1. mellékletben felsorolt termékekre nem kell alkalmazni a 13/2020. (XII. 23.) PM rendelet szerinti biztosítéknyújtási kötelezettséget.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

3. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

1. melléklet a 403/2021. (VII. 8.) Korm. rendelethez

Bejelentésköteles építőipari nyersanyagok és termékek

1. Vámtarifaszámonként az Egyéb bejelentésköteles termékek megnevezése

2. 2517 Kavics, sóder, tört vagy zúzott kő, amelyet általában betonozáshoz vagy út- vagy vasútkövezéshez használnak, vagy más ballaszt, gömbölyű kavics és kvarckavics, mindezek hőkezelve is; makadámsalak, kohósalak vagy hasonló ipari hulladék a vtsz. első részében említett anyagokkal keverve is; kátrányozott makadám; a 2515 vagy a 2516 vtsz. alá tartozó kőfajták szemcséje, szilánkja és pora, mindezek hőkezelve is

3. 2523 Portlandcement, bauxitcement, salakcement, szuperszulfátcement és hasonló hidraulikus cement festve vagy klinker formában is ex. 2523 10 00

4. 3816 Tűzálló cementek, habarcsok, betonok és hasonló termékek

5. 4407 Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb fa, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is

6. 4408 Furnérlap, rétegelt lemez vagy hasonló rétegelt fa készítésére és hosszában fűrészelt, vágott vagy hántolt, más falemez gyalulva, csiszolva, lapolva és végillesztéssel összeállítva is

7. 4409 Fa (beleértve az össze nem állított lécet és szegélylécet parkettához) bármelyik széle, vége vagy felülete mentén összefüggő (folytatólagos) összeillesztésre előkészítve (hornyolt, barázdált, lesarkított, ferdén levágott, „V” illesztésű, peremezett, mintázott, legömbölyített vagy hasonló módon formázott), gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is, ex. 4409 10 11, ex. 4409 29 10, ex. 4409 29 91

8. 4410 Forgácslemez, irányított forgácselrendezésű lemez (OSB) és hasonló tábla (például: ostyalemez) fából vagy más fatartalmú anyagból gyantával vagy más szerves kötőanyagokkal agglomerálva (tömörítve) is

9. 4411 Rostlemez fából vagy más fatartalmú anyagból, gyantával vagy más szerves anyaggal összeragasztva is

10. 4412 Rétegelt lemez, furnérozott panel és hasonló réteges faáru ex. 4412 94 10 ex. 4412 94 90 11. 4413 Tömörített fatömb, lap, szalag vagy profil alakban

12. 4415 Fából készült láda, doboz, rekesz, dob és hasonló csomagolóanyag, kábeldob, rakodólap, keretezett és más szállítólap

13. 4418 Ács- és épületasztalos-ipari termék, beleértve az üreges fapanelt is, összeállított padlópanelek, zsindely

14. 4421 Más faáru ex. 4421 10 00 ex. 4421 99 91

15. 6806 Salakgyapot, kőzetgyapot és hasonló ásványi gyapotféle; rétegesen duzzasztott vermikulit, duzzasztott (expandált) agyag, habsalak és hasonló duzzasztott (expandált) ásványi anyag; keverék és áru hő- és hangszigetelő vagy hangelnyelő ásványi anyagból, a 6811, 6812 vtsz. alá vagy a 69. árucsoportba tartozók kivételével

16. 72081000 Melegen hengerelt, min. 600 mm szélességű termék vasból, nem ötvözött acélból, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül,

17. 7209 Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy nem ötvözött acélból hidegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonat nélkül

18. 7210 Síkhengerelt, 600 mm vagy azt meghaladó szélességű termék vasból vagy nem ötvözött acélból, plattírozva, lemezelve vagy bevonva

19. 7211 Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy nem ötvözött acélból, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül

20. 7212 Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy nem ötvözött acélból, plattírozva, lemezelve vagy bevonva

21. 73144100 Varrat nélküli rács, sodronyfonat és kerítésfonat vas- vagy acélhuzalból, cinkkel bevonva

22. 73142010 Hegesztett rács, sodronyfonat és kerítésfonat /min. 100 cm2 lyukmérettel/ min. 3 mm keresztmetszetű bordázott vas- vagy acélhuzalból

23. 72131000 Melegen hengerelt rúd vasból, nem ötvözött acélból, szabálytalan tekercsben, bevágásokkal vagy bordákkal

24. 72132000 Melegen hengerelt rúd nem ötvözött forgácsolható acélból, szabálytalan tekercsben, bevágások vagy bordák nélkül

25. 72139110 Melegen hengerelt rúd vasból, nem ötvözött /nem forgácsolható/ acélból, szabálytalan tekercsben, bevágások vagy bordák nélkül, kevesebb mint 14 mm átmérővel, beton megerősítéséhez

26. 72139120 Melegen hengerelt rúd vasból, nem ötvözött /nem forgácsolható/ acélból, szabálytalan tekercsben, bevágások vagy bordák nélkül, kevesebb mint 14 mm átmérővel, gumiabroncshoz

27. 72139141 Melegen hengerelt rúd vasból, nem ötvözött /nem forgácsolható/ acélból, szabálytalan tekercsben, bevágások vagy bordák nélkül, kevesebb mint 14 mm átmérővel, max. 0,06% széntartalommal

28.bevágások vagy bordák nélkül, kevesebb mint 14 mm átmérővel, több mint 0,06, de kevesebb mint 0,25% széntartalommal

29. 72139170 Melegen hengerelt rúd vasból, nem ötvözött acélból, szabálytalan tekercsben, bevágások vagy bordák nélkül, kevesebb mint 14 mm átmérővel, több mint 0,25, de max. 0,75% széntartalommal

30. 72139190 Melegen hengerelt rúd vasból, nem ötvözött acélból, szabálytalan tekercsben, bevágások vagy bordák nélkül, kevesebb mint 14 mm átmérővel, több mint 0,75% széntartalommal 31. 72139910 Melegen hengerelt rúd vasból, nem ötvözött /nem forgácsolható/ acélból, szabálytalan tekercsben, bevágások vagy bordák nélkül, min. 14 mm átmérővel, kevesebb mint 0,25% széntartalommal

32. 72139990 Melegen hengerelt rúd vasból, nem ötvözött /nem forgácsolható/ acélból, szabálytalan tekercsben, bevágások vagy bordák nélkül, min. 14 mm átmérővel, min. 0,25% széntartalommal

33. 72141000 Melegen alakított, kovácsolt rúd vasból, nem ötvözött acélból

34. 72142000 Melegen hengerelt, húzott vagy extrudált rúd vasból, nem ötvözött acélból, bevágásokkal, bordákkal

35. 72143000 Melegen hengerelt, húzott vagy extrudált rúd nem ötvözött forgácsolható acélból, bevágások, bordák nélkül

36. 72149110 Melegen hengerelt, húzott vagy extrudált rúd vasból, nem ötvözött /nem forgácsolható/acélból, bevágások, bordák nélkül, téglalap keresztmetszettel, kevesebb mint 0,25% széntartalommal

37. 72149190 Melegen hengerelt, húzott vagy extrudált rúd vasból, nem ötvözött /nem forgácsolható/acélból, bevágások, bordák nélkül, téglalap keresztmetszettel, min. 0,25% széntartalommal

38. 72149910 Melegen hengerelt, húzott vagy extrudált rúd vasból, nem ötvözött /nem forgácsolható/acélból, bevágások, bordák nélkül, nem téglalap keresztmetszettel, kevesebb mint 0,25% széntartalommal, beton megerősítéséhez

39. 72149931 Melegen hengerelt, húzott vagy extrudált rúd vasból, nem ötvözött /nem forgácsolható/acélból, bevágások, bordák nélkül, min. 80 mm kör-keresztmetszettel, kevesebb mint 0,25% széntartalommal

40. 72149939 Melegen hengerelt, húzott vagy extrudált rúd vasból, nem ötvözött /nem forgácsolható/ acélból, bevágások, bordák nélkül, kevesebb mint 80 mm kör-keresztmetszettel, kevesebb mint 0,25% széntartalommal

41. 72149950 Más, melegen hengerelt, húzott vagy extrudált rúd vasból, nem ötvözött /nem forgácsolható/ acélból, bevágások, bordák nélkül, kevesebb mint 0,25% széntartalommal, szabálytalan keresztmetszettel

42. 72149971 Melegen hengerelt, húzott vagy extrudált rúd vasból, nem ötvözött /nem forgácsolható/acélból, bevágások, bordák nélkül, min. 80 mm kör-keresztmetszettel, legalább 0,25% széntartalommal

43. 72149979 Melegen hengerelt, húzott vagy extrudált rúd vasból, nem ötvözött /nem forgácsolható/acélból, bevágások, bordák nélkül, kevesebb mint 80 mm körkeresztmetszettel, legalább 0,25% széntartalommal

44. 72149995 Más, melegen hengerelt, húzott vagy extrudált rúd vasból, nem ötvözött /nem forgácsolható/ acélból, bevágások, bordák nélkül, legalább 0,25% széntartalommal, szabálytalan keresztmetszettel

45. 72161000 Melegen hengerelt, húzott, extrudált U, I, H szelvény, vasból, nem ötvözött acélból, kisebb, mint 80 mm magasságú

46. 72162100 Melegen hengerelt, húzott, extrudált L szelvény, vasból, nem ötvözött acélból, kisebb, mint 80 mm magasságú

47. 72162200 Melegen hengerelt, húzott, extrudált T szelvény, vasból, nem ötvözött acélból, kisebb, mint 80 mm magasságú

48. 72163110 Melegen hengerelt, húzott, extrudált U szelvény, vasból, nem ötvözött acélból, min. 80 mm magasságú, min. 80 mm, de max. 220 mm magasságú

49. 72163190 Melegen hengerelt, húzott, extrudált U szelvény, vasból, nem ötvözött acélból, min. 80 mm magasságú, több mint 220 mm magasságú

50. 72163211 Melegen hengerelt, húzott, extrudált I szelvény, vasból, nem ötvözött acélból, min. 80 mm, de max. 220 mm magasságú, párhuzamos peremfelületekkel

51. 72163219 Más, melegen hengerelt, húzott, extrudált I szelvény, vasból, nem ötvözött acélból, min. 80 mm, de max. 220 mm magasságú, párhuzamos peremfelületek nélkül

52. 72163291 Melegen hengerelt, húzott, extrudált I szelvény, vasból, nem ötvözött acélból, több mint 220 mm magasságú, párhuzamos peremfelületekkel

53. 72163299 Más, melegen hengerelt, húzott, extrudált I szelvény, vasból, nem ötvözött acélból, több mint 220 mm magasságú, párhuzamos peremfelületek nélkül

54. 72163310 Melegen hengerelt, húzott, extrudált H szelvény, vasból, nem ötvözött acélból, min. 80, de max. 180 mm magasságú

55. 72163390 Melegen hengerelt, húzott, extrudált H szelvény, vasból, nem ötvözött acélból, több mint 180 mm magasságú

56. 72164010 Melegen hengerelt, húzott, extrudált L szelvény, vasból, nem ötvözött acélból, min. 80 mm magasságú

57. 72164090 Melegen hengerelt, húzott, extrudált T szelvény, vasból, nem ötvözött acélból, min. 80 mm magasságú

58. 72165010 Melegen hengerelt, húzott, extrudált C, Z vagy omega alakú szögvas, idomvas vagy szelvény, vasból, nem ötvözött acélból, 80 mm-es átmérővel

59. 72165091 Melegen hengerelt, húzott, extrudált bulbavas, C, Z vagy omega alakú, vasból, nem ötvözött acélból, 80 mm-től eltérő átmérővel

60. 72165099 Más melegen hengerelt, húzott, extrudált C, Z vagy omega alakú szögvas, idomvas vagy szelvény, vasból, nem ötvözött acélból, 80 mm-től eltérő átmérővel (kiv. a bulbavasat)

61. 72166110 Hidegen alakított vagy húzott C, L, U, Z vagy omega alakú szelvény, vasból, nem ötvözött acélból, síkhengerelt termékből előállítva

62. 72166190 Más hidegen alakított vagy húzott szögvas, idomvas vagy szelvény (kiv. C, L, U, Z vagy omega alakú), vasból, nem ötvözött acélból, síkhengerelt termékből előállítva

63. 72166900 Más, hidegen alakított vagy húzott szögvas, idomvas vagy szelvény vasból, nem ötvözött acélból, nem síkhengerelt termékből előállítva

64. 72169110 Hidegen alakított vagy húzott, és tovább megmunkált profillemez vasból, nem ötvözött acélból, síkhengerelt termékből előállítva

65. 72169180 Más hidegen alakított vagy húzott, és tovább megmunkált szögvas, idomvas vagy szelvény vasból, nem ötvözött acélból, síkhengerelt termékből előállítva (kiv. profillemezek)

66. 72169900 Más, hidegen alakított vagy húzott, és tovább megmunkált szögvas, idomvas vagy szelvény vasból, nem ötvözött acélból, nem síkhengerelt termékből előállítva

67. 72171010 Huzal vasból, nem ötvözött acélból, bevonat nélkül, kevesebb mint 0,25% széntartalommal, kevesebb mint 0,8 mm átmérővel

68. 72171031 Huzal vasból, nem ötvözött acélból, bevonat nélkül, kevesebb mint 0,25% széntartalommal, min. 0,8 mm átmérővel, bevágásokkal, bordákkal

69. 72171039 Más, huzal vasból, nem ötvözött acélból, bevonat nélkül, kevesebb mint 0,25% széntartalommal, min. 0,8 mm átmérővel, bevágások, bordák nélkül

70. 7219 Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból

71. 7220 Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból

72. 7221 Melegen hengerelt rúd rozsdamentes acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben

73. 7222 Más rúd rozsdamentes acélból; szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból

74. 7223 Huzal rozsdamentes acélból

75. 7225 Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék, más ötvözött acélból

76. 7226 Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék más ötvözött acélból

77. 7227 Melegen hengerelt rúd más ötvözött acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben

78. 7228 Más rúd más ötvözött acélból; szögvas, idomvas és szelvény más ötvözött acélból; üreges fúrórúdvas és -rúdacél ötvözött vagy ötvözetlen acélból

79. 7229 Huzal más ötvözött acélból

80. 7301 Szádpalló vasból vagy acélból, fúrva, lyukasztva vagy elemekből összeszerelve is; hegesztett szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy acélból

81. 74081100 Huzal finomított rézből, több mint 6 mm átmérővel

82. 74081910 Huzal finomított rézből, több mint 0,5 mm, de max. 6 mm átmérővel

83. 74081990 Huzal finomított rézből, max. 0,5 mm átmérővel

84. 74082100 Huzal réz-cink alapötvözetből /sárgaréz/

85. 74082200 Huzal réz-nikkel vagy réz-nikkel-cink alapötvözetből

86. 74082900 Más huzal rézötvözetből (kiv. a réz-cink, réz-nikkel vagy réz-nikkel-cink alapötvözetből készültet)

87. 7411 Rézcső

88. 7412 Csőszerelvény (pl. csatlakozó, karmantyú, könyökdarab, csőtoldat) rézből

89. 7413 Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló rézből, az elektromos szigetelésű kivételével 90. 7608 Alumíniumcső

91. 7609 00 00 Alumínium csőszerelvény (pl. csatlakozókarmantyú, könyökdarab, csőtoldat)

92. 9406 Előre gyártott épület (fából)

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.